W 2015 roku rozpoczęliśmy eksplorację nowych obszarów działalności International Chemical Company S.A., w tym nawozów organicznych, biopreparatów oraz technologii sekwestracji CO2.

Interesuje nas wszystko, co ma związek ze środowiskiem, chemią gleby, wody i biomasy.
Fascynuje nas zrównoważona intensyfikacja produkcji rolnej i holistyczne wykorzystanie biomasy dla biogospodarki. Dzięki naszej pasji i naszym badaniom znajdujemy rozwiązania aktualnych wyzwań społecznych: bezpieczeństwa żywnościowego, holistycznego wykorzystania biomasy, ochrony klimatu i środowiska czy dobrostanu zwierząt.
Myślą przewodnią naszej działalności jest pogląd, że w biogospodarce produkcja rolna odgrywa kluczową rolę.
Wychodzimy z założenia, że rolnictwo prowadzone jest w zgodzie z naturą. Opracowujemy innowacyjne technologie i strategie zarządzania oraz stosujemy je, aby efektywnie i w sposób zrównoważony wykorzystywać potencjał i mechanizmy natury.

Dla akcjonariuszy

Dane i informacje

INTERNATIONAL CHEMICAL COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA

adres e-mail do kontaktu:
biuro@iccsa.pl

siedziba:
kraj Polska, woj. lubuskie, powiat Świebodzin,
gmina Świebodzin, miejscowość Świebodzin

adres:
66-200 Świebodzin ul. Łużycka 50

oznaczenie Sądu Rejestrowego:
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

nr rejestru KRS Spółki:
0000510220

NIP:
5252588099

wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego:
100 000,00 zł

Rada Nadzorcza:
Przewodniczący: Marek Kidoń
Członkowie: Sebastian Kozłowski, Kasper Piechowiak

Zarząd:
Prezes Zarządu: Adam Kamiński