gfdStrona WWW

Agriqultura

 

Agriqultura No.1

• Zwiększa glebową pojemność wodną
• Poprawia biologiczną żyzność gleby
• Wykazuje silne działanie fitosanitarne poprzez ograniczenie rozwoju szkodliwych bakterii, grzybów i nicieni glebowych      
 • Dostarcza w 100% organiczny biowęgiel aktywny
 • Szerokie spektrum zastosowań, szczególnie zalecany pod uprawę: buraków ćwikłowych, roślin cebulowych, warzyw kapustnych, kwiatów z rodziny Astrowatych

Agriqultura No.2

• Zwiększa glebową pojemność wodną
• Poprawia biologiczną żyzność gleby
• Wykazuje silne działanie fitosanitarne poprzez ograniczenie rozwoju szkodliwych bakterii, grzybów i nicieni glebowych
• Dostarcza w 100% organiczny biowęgiel aktywny
• Zwiększa stopień mikoryzacji korzeni - rośliny są lepiej odżywione w związki fosforowe i azotowe oraz cynk i miedź
• Polepszenie odporności roślin na czynniki stresowe, np. suszę
• Szczególnie zalecany pod uprawę ziemniaków, buraków ćwikłowych, pomidorów, papryki, marchwi, pora, pszenicy i innych zbóż


Agriqultura No.3

• Zwiększa glebową pojemność wodną
• Poprawia biologiczną żyzność gleby
• Wykazuje silne działanie fitosanitarne
• Dostarcza w 100% organiczny biowęgiel aktywny
• Polepszenie odporności roślin na czynniki stresowe, np. suszę
• Zawiera ekstrakt z alg, bogaty w składniki odżywcze, a także naturalne fitohormony stymulujące wzrost roślin
• Zawiera bakterie wiążące azot atmosferyczny
• Zawiera bakterie fosforowe poprawiające zaopatrzenie roślin w fosfor, poprzez uwalnianie go z kompleksów glebowych

• Szczególnie zalecany pod uprawę warzyw dyniowatych (dynia, cukinia, ogórek), sałaty, pomidorów, kukurydzyAgriqultura No.4

• Zwiększa glebową pojemność wodną
• Poprawia biologiczną żyzność gleby
• Wykazuje silne działanie fitosanitarne
• Dostarcza w 100% organiczny biowęgiel aktywny
• Polepszenie odporności roślin na czynniki stresowe, np. suszę
• Polepsza odżywienie roślin, poprzez rozkładanie sybstancji organicznych do cennej dla gleby próchnicy
• Szerokie spektrum oddziaływania
• Szczególnie zalecany pod uprawę ziemniaków, buraków ćwikłowych, sałaty, papryki, szałwii błyszczącej, petunii, roślin ozdobnych oraz do produkcji rozsad
 


Agriqultura No.5

• Zwiększa glebową pojemność wodną
• Poprawia biologiczną żyzność gleby
• Wykazuje silne działanie fitosanitarne
• Dostarcza w 100% organiczny biowęgiel aktywny
• Polepszenie odporności roślin na czynniki stresowe, np. suszę
• Polepsza odżywienie roślin, poprzez rozkładanie sybstancji organicznych do cennej dla gleby próchnicy
• Zawiera ekstrakt z alg, bogaty w składniki odżywcze, a także naturalne fitohormony stymulujące wzrost roślin
• Szczególnie zalecany pod uprawę: kalarepy, kapusty i innych warzyw korzeniowych, cebuli, roślin dyniowych, pelargonii, petunii, i innych roślin ozdobnych


O produktach

 • Biowęgiel – określany jako biokarbon czy też agrikarbon był już stosowany w XIX wiecznych uprawach rolniczych w Europie i Ameryce Południowej. Obecnie, właściwości biowęgla są odkrywane na nowo, a nowe obszary zastosowań obejmują bioenergetykę, gospodarkę odpadami czy łagodzenie zmian klimatycznych. Biowęgiel może być również wykorzystany do sekwestracji węgla w glebie, remediacji gruntów zanieczyszczonych organicznymi i nieorganicznymi związkami. Biowęgiel jest produkowany na drodze pirolizy różnorodnych materiałów, w tym przypadku z biomasy rolniczej. W zależności od początkowych właściwości substratów i parametrów pirolizy biowęgle charakteryzują się różnymi właściwościami takimi jak zawartość węgla organicznego i związków mineralnych, wysoka porowatość i powierzchnia właściwa, a co za tym idzie właściwości sorpcyjne i retencja składników odżywczych.

   

  Stosowanie nawozów AgriQultura na bazie biowęgla jest alternatywą w stosunku  do nawożenia mineralnego, co intensywnie wpisuje się w obecną politykę rolną, dotyczącą integrowanej uprawy roślin, obowiązującą w krajach UE.

   

  Uzyskane wyniki badań mikrobiologicznych i biochemicznych gleby oraz plonu roślin wykazują, że stosowanie biowęgla z dodatkiem mikroorganizmów i substratów roślinnych o cechach fitosanitarnych w uprawie roślin o znaczeniu gospodarczym oraz warzyw przyczynia się do ograniczenia rozwoju patogennych grzybów pleśniowych w glebie i wzrostu jej żyzności,  zwiększa polową pojemnośc wodną, jak również pozytywnie wpływa na plon roślin oraz skład chemiczny.

 • Zdolność do zatrzymywania wody w glebie to termin, który wszystkie gospodarstwa powinny znać, aby zoptymalizować produkcję roślinną. Po prostu zdefiniowana zdolność zatrzymywania wody w glebie to ilość wody, jaką dana gleba może pomieścić do wykorzystania w uprawach. Im większa powierzchnia, tym łatwiej gleba zatrzymuje wodę, dzięki czemu ma większą zdolność zatrzymywania wody.

   

  W trakcie dwuletnich badań w warunkach kontrolowanych zostały potwierdzone wspólne cechy wyjątkowe wariantów nawozu:


 • ✓ Szerokie możliwości stosowania w rolnictwie, także ekologicznym, warzywnictwie i innych  uprawach

 • ✓  Oddziaływanie na wiele czynników glebowych jednocześnie

 • ✓  Nawóz organiczny o najszerszym spektrum działania, bez względu na rodzaj uprawy, czy gleby

 • ✓ Nawóz ten pozwala na podniesienie wydajności upraw ekologicznych co powoduje podniesienie jego konkurencyjności względem rolnictwa konwencjonalnego

 • ✓ Nawóz ten pozwala na podniesienie polowej pojemności wodnej gleby o ponad 16% już po pierwszej aplikacji

 • Sposób aplikacji  doglebowo, w podsiewie, bezpośrednio w okolicy roślin, dostępność składników od samego początku wegetacji roślin

   

  Ponieważ główny składnik zaproponowanych nawozów AgriQultura stanowi biowęgiel, wprowadzenie opartych na nich agrokultur na szerszą skalę może w znaczący sposób przyczynić się również do powstrzymania efektu cieplarnianego przez sekwestrację CO2 w glebie. Okazuje się, że proponowany model prowadzenia agrokultury i relacji pomiędzy człowiekiem a jego środowiskiem może służyć utrzymaniu bioróżnorodności i powstrzymaniu degradacji środowiska naturalnego, a także wspomóc wysiłki na rzecz ograniczenia skutków innych globalnych zagrożeń współczesności, których reperkusje mogą być w przyszłości trudne do zniwelowania. W rezultacie na świecie podejmowane są liczne projekty angażujące nie tylko społeczności akademickie, ale także przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i społeczności lokalne.